Başyazılar Teşekkür - Nisan 2008

KÖYÇOY’un kuruluş amaçlarından biri, eğitim-öğretimde fırsat eşitliğinden yararlanamayan zeki köy çocuklarına burs, yardım ve ayni destek sağlanmasıdır.  Bunu sağlamak için değişik faaliyetlerde bulunulabileceği, tüzüğümüzde belirtilmişti.  Bunlardan ilki, tarafımdan yürütülen bir projenin sonuçlarını ihtiva eden “Üniversitelerin Performans Değerlendirmesi ve Yeniden Yapılanma Modeli” adlı yayının bastırılması oldu ve bu yayın, değişik kesimdeki insanlara gönüllü yardım talebiyle dağıtıldı.   Bununla ilgili bir değerlendirme yapmak istiyorum.

Bu yayın, ulusal basında yer alan 50’den fazla köşe yazarına,  TBMM ilgili komisyonda çalışan milletvekillerine ve 60’den fazla inşaat firmasına dağıtıldı. Yalnızca bir yazarımızın küçük bir yardımda bulunarak teşekkür etmesi, bizde buruk bir sevinç yarattı.  TBMM’den bir dönüş olmadı.  İnşaat firmalarımızdan bazıları geri dönerek teşekkür etti ve bize göre azımsanmayacak yardımda bulundu.  Yaklaşık 50 YTL’den 10 öğrencimizin bir yıllık burs ihtiyacını karşılayabildik.  Bizi fazlasıyla mutlu eden bir başka husus ise, Mardin’den üç ilköğretim öğrencisinin yaptığı 10 YTL’lik yardımdı.  Biz, karınca misali niyetin samimiyetini önemsiyoruz.

Köy çocuklarımıza moral motivasyon takviyesi yapılması gibi faaliyetlerde de bulunan Köy Çocukları Yetiştirme Derneği’ne gösterilen yakın ilgi,  ilköğretimden ortaöğretime geçmiş ihtiyaç sahibi öğrencilerimize uzatılan sıcak bir el olacaktır. İçinde bulunduğumuz saygın çevrenin dışında çok geniş bir sosyal dünya vardır. Çelişkileri gittikçe artan bu dünyada, samimi bir düşünce ile üzerimize düşeni yerine getirmeye çalışıyoruz. 

Herkese yakın ilgisi için teşekkür ediyoruz.

 

Prof.Dr. Hasan TOSUN

KÖYÇOY BAŞKANI

Eskişehir Web Tasarım