Hakkımızda

Ülkemiz insan kaynakları yönünden genç ve dinamik bir yapıya sahiptir. Bir ülkenin gelişmişlik göstergelerinden biri de, genç nüfusun eğitim-öğretim imkanlarından yararlanma dengesi ve düzeyidir. Ülkemizde sunulan eğitim-öğretim imkânlarının son yıllarda nitel olarak arttığı, ancak bilgilenme düzeyinin bölgesel olarak farklılık arz ettiği açık bir gerçektir. Hatta bu farklılık, il merkezi ile aynı ile bağlı kırsal kesim arasında önemli ölçüde artmaktadır. Bu farklılığın en aza indirilmesi ve kırsaldaki sosyal dokunun korunarak, toplumsal faydanın öne çıkartılması yönünde çalışmaların yapılması amacıyla, köy yaşantısını bilen farklı sektörlerden bilim insanları, eğitimci, öğretmen, mühendis, doktor, öğrenci ve serbest meslek sahibi kişiler bir araya gelerek, güçlerini birleştirerek ve ortak aklı kullanma anlayışı ile KÖYÇOY'u kurmuşlardır. Tamamen dayanışma ve yardımlaşma hissiyatı ön plana çıkartılarak, ihtiyaç sahibi ancak parlak zekâlı, imkân sağlandığında yaşdaşları ile yarışabilecek ve geleneksel değerlerimize sahip çıkabilecek çocuklarımıza ve gençlerimize yardımcı olmak amacıyla böyle bir örgütlenmeye gidilmiştir. Kurucular, KÖYÇOY'un köy çocuklarının yetiştirilmesi yönünde hizmet veren bir yardım kuruluşundan ziyade bir fikir kulübü olması gerektiğine inanmaktadırlar.

KÖYCOY; tüm yurt sathında kısıtlı imkanlarına rağmen sisteme entegre olmaya çalışan çocuk ve gençlerimizin sesi olacaktır.

Eskişehir Web Tasarım